เราคือออแกไนซ์รับจัดงาน-กิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ เช่น มิตติ้งคลับ กิจกรรมแรลลี่ กิจกรรมเชิงประสัมพันธ์ เพื่อโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง