CAR CLUB THAILAND เกิดขึ้นจากกลุ่มคนใช้รถ ที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นคลับและเปิดเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เทคนิคการใช้งาน เกี่ยวกับรถรุ่นนั้นๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆของรถกับสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงการนัดรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับสมาชิกภายในกลุ่ม โดยเว็บคลับแรกของเราคือ www.ThaiSylphyClub.com ทดลองเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 4 เมษายน 2555 เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ Nissan Sylphy ที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศจีน และมีข่าวว่าจะมาเปิดตัวในไทยด้วย หลังจากที่รถยนต์รุ่นนี้เปิดตัว และเว็บไซต์ติดอันดับการใช้งานจากผู้ใช้แล้ว จึงได้เริ่มมีการทยอยเปิดเว็บคลับต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท เน็กซ์พลัส เทค โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 แต่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท คาร์คลับ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CAR CLUB (THAILAND) CO., LTD. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และในปัจจุบันมีเว็บคลับอยู่ในการดูแลทั้งสิ้นกว่า 20 เว็บไซต์

carclubthailand_model

CAR CLUB THAILAND เปิดให้บริการด้วยการมุ่งเน้นให้บริการกับกลุ่มสมาชิกผู้ใช้รถโดยไม่คิดมูลค่า และพยายามสร้างมาตรฐานใหม่ของกลุ่มคาร์คลับในเมืองไทย ด้วยการวางแนวทางและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ช่วยสนับสนุนและจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกกลุ่มคลับต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ในรูปแบบของการก้าวเดินไปด้วยกัน ทั้งสมาชิก กลุ่มร้านค้าผู้สนับสนุน และ CAR CLUB THAILAND